Zamestnanci v Nemecku Každý desiaty človek má dlhý pracovný čas

Stav: 02.10.2020 12:57 hod.

nemecku

Zamestnanci na plný úväzok v Nemecku pracujú v priemere 41 hodín týždenne. Pre každého desiateho človeka je však každodenným životom viac ako 48 hodín. Mnoho zamestnancov pracuje u toho istého zamestnávateľa najmenej desať rokov.

Pre každého desiateho zamestnanca v Nemecku je nadmerne dlhá pracovná doba súčasťou každodenného života: 9,7 percenta pracovalo v roku 2019 podľa Federálneho štatistického úradu dlhšie ako 48 hodín týždenne. Pracovný čas stúpa s vekom, pretože to ovplyvňuje najmä manažérov, z ktorých je obzvlášť vysoký počet starších pracovníkov. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnancov na plný úväzok v Nemecku bol v minulom roku 41 hodín.

V sobotu pracuje takmer každý štvrtý

Vyhodnotenie „kvality práce“ Federálnym štatistickým úradom v roku 2019 tiež ukázalo, že takmer štvrtina zamestnaných pracuje v sobotu nepretržite alebo pravidelne. Vlani malo v nedeľu pravidelne službu 12,8 percenta zamestnancov. To znamená, že podiel víkendových pracovníkov v Nemecku je pod priemerom EÚ.