Vaskulitída (prehľad) - Altmeyersova encyklopédia - Klinika vaskulárnej medicíny

Autor: Prof. Dr. med. Peter Altmeyer

altmeyersova

Posledná aktualizácia: 14.07.2019

Synonymá

definícia

Cievny zápal spôsobený charakteristickým postupným zápalovým procesom v stenách rôznych typov krvných ciev, ktorý vedie k rôznym klinicky a/alebo histopatologicky definovaným klinickým obrazom (klinicko-patologické entity).

Klasifikácia

Klasifikácia vaskulitidov je neuspokojivá, pretože etiológia a patogenéza tejto heterogénnej skupiny chorôb sú stále nedostatočne pochopené. Ďalej sú uvedené rôzne spoločné klasifikačné systémy bez toho, aby boli dotknuté. Najmä v klinickej dermatológii sa naďalej žijú historicky založené, predovšetkým deskriptívne diagnostické entity, ktoré sa v súčasných klasifikáciách nedajú ľahko nájsť, ale majú relevantné využitie v každodennej klinickej praxi. Klasifikácia, ktorá dermatologickým entitám najlepšie vyhovuje, je klasifikácia Sunderkötter et al.: