Udržateľné potravinové systémy

Priečinok „Všeobecné“ je predvolený a nemožno ho odstrániť.

  1. Prehľad
  2. Nemecká recenzia na jedlo
  3. .
  4. Udržateľné potravinové systémy

Komentár:

Uložiť do priečinka:

Nový priečinok (max. 60 znakov)

potravinové systémy

Nemecká recenzia na jedlo

Bezpečnosť potravín, kvalita a ochrana spotrebiteľa: Už viac ako 100 rokov ponúka Deutsche Lebensmittel Rundschau ako popredný odborný časopis pre úradný dozor, potravinársky priemysel a výskum ideálnu platformu pre diskusiu o týchto témach.

Nové DLR - Nemecká recenzia potravín kombinuje skúsenosti, kvalitu a moderný obsah pre potravinárskeho chemika.

Príspevky, ktoré proces sprevádzajú, prinášajú aktuálne a zaujímavé fakty z oblasti analytiky, monitorovania, výskumu a vývoja, technológie procesov a potravinového práva. Môžete si tiež prečítať správy o udalostiach, portréty spoločností, ústavov a ľudí, ako aj konkrétne vyhlásenia a komentáre v novom dokumente DLR.