Prerušte kontrolu

Ste uprostred kontroly, ale subjekt stráca koncentráciu alebo chcete pokračovať v kontrole na nasledujúcej schôdzi?
Naučte sa, ako pozastaviť kontrolu a uložiť výsledky.

požiadavky

  • Prebieha test, ktorý chcete prerušiť (napríklad začať nový test s iným predmetom).

Akcia

01 - Ak chcete lekciu pozastaviť, potiahnite ikonu Tlačidlo prerušenia v pravom dolnom rohu obrazovky doľava.

stavový riadok

02 - Na dokončenie overenia musíte najskôr urobiť Skontrolujte ponuku byť otvorený. Urobíte to tak, že potiahnete stavový riadok nahor.

prerušte

03 - Teraz si vyberte rozísť sa v dolnej časti ponuky kontroly.

kontrolu

04 - Potvrďte okno s otázkou, ktoré sa zobrazuje s rozísť sa.

prerušte

05 - Overenie je teraz dokončené. Červený stavový riadok označuje, že nie je aktívne žiadne overenie.

stavový riadok

Čo bude ďalej?

Pokračujte v uloženom šeku

Podrobné pokyny, ako pokračovať v uloženej kontrole, nájdete tu.

Začnite novú kontrolu

Otvorte kontrolné menu a vyberte predmet a skúšajúceho.