Potenciál metabolickej operácie bez limitov BMI

Berlín. Viac ako 50 odborných spoločností na celom svete už od roku 2016 zaviedlo konsenzus o metabolickej chirurgii pri cukrovke 2. typu. Je to na profesorovi Dr. Francesco Rubino, riaditeľ bariatrickej a metabolickej chirurgie na King's College v Londýne, limity BMI v nich stanovené nie sú oprávnené.

potenciál

Profesor Rubino zdôraznil, že metabolická chirurgia sa stala štandardnou liečbou cukrovky. Nemecké usmernenie S3 tiež vo veľkej miere prijalo odporúčania skupiny konsenzu 2. Potom existuje indikácia pre metabolickú chirurgiu

  • pre pacientov s BMI vyšším alebo rovným 40 kg/m² bez sprievodných ochorení a tiež bez kontraindikácií
  • u pacientov s BMI vyšším alebo rovným 35 kg/m² s jednou alebo viacerými komorbiditami spojenými s obezitou, ako je diabetes mellitus, keď bola konzervatívna liečba vyčerpaná.
  • Pri BMI 50 kg/m² alebo vyššom je možné dosiahnuť primárnu indikáciu operácie obezity bez konzervatívneho pokusu o liečbu vopred.

Pre tieto limity BMI však nie sú dôkazy, zdôraznil profesor Rubino. Podľa metaanalýzy majú pacienti s cukrovkou s predoperačným BMI 30 - 35 kg/m² z hľadiska remisie cukrovky (HbA1c) podobný úžitok ako pacienti s obezitou.