Panasonic MJ-L500SXE pomalý odšťavovač na ovocie a zeleninu, 150 W, mrazené príslušenstvo, 1,5 l nádoba na džús, 2 l nádoba na dužinu, čierna

Kód: MJ-L500SXE

Panasonic MJ-L500SXE pomalý odšťavovač na ovocie a zeleninu, 150 W, mrazené príslušenstvo, 1,5 l nádoba na džús, 2 l nádoba na dužinu, čierna

ovocia

Informácie
značka: Panasonic
Záruka: 24 mesiacov

technické údaje
Typológia: Ovocie a zelenina
Moc: 150 W
Nádoba na džús: 1,5 l
Nádoba na buničinu: 2 litre

Technické dáta
Farba: čierna
Iné:
Spustite 2 po sebe nasledujúce cykly po dobu 15 minút, potom zastavte na 30 minút
Príslušenstvo pre mrazené výrobky
Tenký a elegantný dizajn s prémiovým matným povrchom
45 ot./min

veľkosť
Šírka: 18,5 cm
Hĺbka: 17,6 cm
Výška: 43,2 cm
Cista hmotnost: 4 kg

Buďte prví!

Nie sú k dispozícii žiadne recenzie pre tento produkt.

Ak ste tento produkt použili, povedzte všetkým, čo si o nich myslíte.

Na vašom názore záleží

Nakúpte na splátky

Je ľahké platiť na splátky. Vyberte obdobie

Alebo môžete platiť na splátky bez poplatkov na svoju kreditnú kartu. Podrobnosti tu

Platba na splátky
Zadarmo cez
Debetná banková karta

Prvá splátka, ktorá sa má zaplatiť dnes: 233,00 lei
Vrátane nákladov na pôžičku 0 lei
Nasledujú 2 splátky v hodnote: 233,00 lei

Prvá splátka, ktorá sa má zaplatiť dnes: 174,75 lei
Vrátane nákladov na pôžičku 0 lei
Nasledujú 3 splátky v hodnote: 174,75 lei

Platba na splátky
Zadarmo cez
Debetná banková karta

Riešenia Oney Credit (3xOney a 4xOney) poskytuje Oney Bank oprávneným osobám bezplatne, sú splatné maximálne do 60 dní (pre 3xOney) alebo 90 dní, maximálne však 3 mesiace (pre 4xOney).

Reprezentatívny príklad pre 3x Oney zadarmo: Za pôžičku vo výške 900 lei poskytnutú prostredníctvom spoločnosti 3x Oney na nákupy na serveri ideall.ro zaplatí zákazník nasledujúce sumy:

  • teda počiatočná sadzba 300 lei
  • 2 mesačné splátky po 300 lei, ktoré sa splácajú každých 30 dní od zaplatenia počiatočnej splátky.

Pri pôžičke splatenej do 60 dní je pevná úroková sadzba 0% a efektívna ročná úroková sadzba (RPMN) 0%. Získanie kreditu pre klienta je bezplatné a jeho celková hodnota je 900 lei.

Príklad pre 4x Oney zadarmo: Za pôžičku 1 600 lei poskytnutú prostredníctvom spoločnosti 4x Oney na nákupy na serveri ideall.ro zaplatí zákazník nasledujúce sumy:

  • teda počiatočná sadzba 400 lei
  • 3 mesačné splátky po 400 lei, ktoré sa splácajú každých 30 dní od zaplatenia počiatočnej splátky.

Pri pôžičke splatenej do 90 dní (a nie viac ako 3 mesiacov) je pevná úroková sadzba 0% a efektívna ročná úroková sadzba (RPMN) 0%. Získanie kreditu pre klienta je bezplatné a jeho celková hodnota je 1 600 lei.

Toto je orientačný príklad riešenia poskytovania pôžičiek. Konečné informácie budú uvedené v potvrdzovacom e-maile vrátane konečného harmonogramu vrátenia peňazí. Informácie prezentované v úverovom simulátore sú orientačné a nepredstavujú zmluvný záväzok spoločnosti Oney Bank poskytnúť úverové riešenie Oney. Maximálna výška kreditu, ktorý môžete získať, sa určí na základe vami poskytnutých informácií a bude predmetom interného hodnotenia spoločnosťou Oney Bank.

Ustanovenia GEO č. 50/2010 sa nevzťahuje na Oney Credit Solutions, na ktoré sa naďalej vzťahujú všeobecné právne predpisy o ochrane spotrebiteľa, okrem iného vrátane nariadenia vlády č. 85/2004 o ochrane spotrebiteľa pri uzatváraní a plnení zmlúv o finančných službách na diaľku („GEO č. 85/2004“). Podľa GEO č. 85/2004 využiť lehotu 14 kalendárnych dní na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere počnúc dňom uzavretia zmluvy o úvere. Zmluva o úvere sa považuje za uzavretú dňom prijatia potvrdzovacieho e-mailu, s výhradou vášho elektronického prijatia (zaškrtnutím elektronickej schránky) Všeobecných podmienok vzťahujúcich sa na online poskytovanie Oney Credit Solutions (3xOney a 4xOney). („Všeobecné podmienky“) a vašu žiadosť o úver kliknutím na tlačidlo „Platba v splátkach“ na webovej stránke Oney Bank.

Splnenie všetkých kritérií oprávnenosti na udelenie Oney Credit Solutions, ktoré sú uvedené vo Všeobecných podmienkach, vás automaticky neoprávňuje na získanie Oney Credit Solutions, ktoré naďalej podlieha schváleniu Oney Bank na základe jej internej analýzy.

Upozorňujeme, že po interných kontrolách (do 14 dní od dátumu vášho elektronického prijatia úverovej ponuky a všeobecných obchodných podmienok) môže byť kredit zamietnutý.

Oney Credit Solutions sú k dispozícii výlučne pre produkty a služby predávané online a sú platné pre pôžičku minimálne 400 lei a maximálne 12 000 lei.

Riešenia Oney Lending sú dostupné a vyhradené iba pre dospelých (vo veku najmenej 18 rokov) s plnou kapacitou v čase prijatia Všeobecných podmienok, ktorí kumulatívne spĺňajú nasledujúce podmienky: (i) majú bydlisko v Rumunsku (občania a občania Rumunska) Cudzinci s bydliskom v Rumunsku); ii) sú spotrebiteľmi v zmysle platných právnych predpisov, a preto nekonajú na profesionálne alebo obchodné účely; iii) byť držiteľom platnej debetnej karty Visa alebo Mastercard (s výnimkou predplatených kariet/kariet, ktoré systematicky vyžadujú oprávnenie ako VISA Electron a Maestro) vydanej rumunskou úverovou inštitúciou alebo rumunskou pobočkou úverovej inštitúcie z EÚ s dobou platnosti presahujúcou trvanie vybraného kreditného riešenia Oney o viac ako 2 mesiace alebo mať akékoľvek iné spôsoby platby, ako určuje Oney Bank.

Oney Bank je francúzska úverová inštitúcia oprávnená na vykonávanie pôžičiek a platieb francúzskym orgánom pre obozretnú kontrolu a riešenie problémov (ďalej len „ACPR“), ktorá je organizovaná a funguje ako akciová spoločnosť v súlade s francúzskym právom, s akciovým kapitálom 51 286 585 eur, zapísané v Registri obchodu a spoločností Lille Metropole pod číslom 546 380 197, so sídlom na ulici Avenue de Flandre, č. 34, Croix (59170), telefónne číslo +40 317 305 050 a e-mailová adresa: [chránený e-mailom]

Na banku Oney primárne dohliada príslušný francúzsky orgán ACPR, ako aj Rumunská národná banka („BNR“) a poskytuje cezhraničné riešenia Oney Credit bez fyzickej prítomnosti v Rumunsku (vzhľadom na výlučne online povahu poskytovanie pôžičiek spotrebiteľom v Rumunsku za podmienok slobody poskytovania služieb v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády č. 99/2006 o úverových inštitúciách a kapitálovej primeranosti v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré sú registrované vo verejnom registri NBR dňa úverovým inštitúciám EÚ, ktoré oznámili poskytovanie služieb priamo v Rumunsku, ako bolo oznámené 31/10/2019 (pozri zoznam NBR .