Patentové formuláre pre farmaceutické a lekárske vynálezy

Zhrnutie

Od zrušenia zákazu ochrany látok (1968) nemecký patentový zákon ani Európsky patentový dohovor neobsahovali osobitné ustanovenia o patentovateľnosti liekov. Výsledkom je, že farmaceutické vynálezy musia spĺňať aj tradičné kritériá patentovateľnosti. Rôzne ustanovenia patentového zákona sú však založené na farmaceutických výrobkoch. § 5 ods. 2 patentového zákona (čl. 52 ods. 4 EPC), ktorý vo vete 1 vylučuje terapeutické postupy z patentovej ochrany, stanovuje vo vete 2, že patentová ochrana sa poskytuje pre produkt používaný v rámci terapeutických postupov, napríklad pre liek (Článok 52 ods. 4 veta druhá EPC). Oddiel 11 č. 3 PatG sa zase zmieňuje o liekoch v súvislosti s ochrannými účinkami patentu: monopolný patentový zákon na vykorisťovanie sa nevzťahuje na konanie tretích strán, ktoré sa týka „priamej individuálnej prípravy liekov v lekárňach na základe lekárskeho predpisu“.

vynálezy

Náhľad

Ukážka sa nedá zobraziť. Stiahnite si ukážku PDF.