Zdravie

detské
Podľa návrhu zákona prijatého Európskym parlamentom budú pravidlá týkajúce sa označovania a obsahu počiatočnej dojčenskej výživy a potravín pre ľudí so špeciálnymi lekárskymi potrebami lepšie definované s cieľom chrániť spotrebiteľov a objasniť potravinársky priemysel.

Návrh prijatý v prvom čítaní bude predstavovať pozíciu EP pre rokovania s Radou. Nové nariadenia sa budú týkať aj intolerancie lepku a určitých nízkokalorických diét.

Nová legislatíva nahradí niekoľko existujúcich nariadení s cieľom objasniť pravidlá označovania a zloženia výrobkov, ktoré tvoria asi 1 - 2% z celkového trhu s potravinami.

V budúcnosti by štítky všetkých mliečnych prípravkov pre kojencov do 12 mesiacov nemali obsahovať obrázky detí alebo obrázky, ktoré by mohli idealizovať použitie produktu.

Parlament je znepokojený tým, že čoraz viac výrobkov je označovaných ako diétne potraviny na chudnutie.