LICENČNÉ PREDMETY Lekárska fakulta Špecializácia Výživa a dietetika

e. Čokoláda obsahuje 4 g lipidov/100 g produktu 17. Nasledujúce aminokyseliny sú nevyhnutné, s výnimkou: a. prolín b. leucín c. arginín d. valín e. tryptofán 18. Nasledujúce aminokyseliny sú nevyhnutné: a. prolín b. serín c. Treonín d. Alanín e. Glycín 19. Nasledujúce aminokyseliny sú nepodstatné: a. Metionín b. Valín c. Lyzín d. Treonín e. Glycín 20. Je známe, že štruktúra proteínov: a) vláknité proteíny obsahujú niekoľko špirálovitých polypeptidových reťazcov spojených v -a rigidná lineárna štruktúra b. Globulárne proteíny sú kazeín v mlieku, vaječný albumín c. Globulárne proteíny sa nachádzajú v telesných tekutinách d. Vláknité bielkoviny majú vysokú rozpustnosť a nízku mechanickú pevnosť e. Vláknité bielkoviny sú štruktúrnymi prvkami (kolagén, keratín) 21 Deficit sodíka sa môže vyskytnúť za nasledujúcich stavov okrem: a) kortiko-adrenálnej insuficiencie b) gastrointestinálnych strát c) dlhodobejšej liečby diuretikami d) rozsiahlych popálenín pokožky e) straty čistej vody 22. Draslík v tele má nasledujúce úlohy, s jednou výnimkou: 4

licenčné

a. Syntéza bielkovín b. Neuromuskulárna aktivita c. Syntéza a aktivita niektorých enzýmov d. Rovnováha hmotnosti e. Acidobázická rovnováha 23. Odporúčaná denná dávka železa nie je: a. Adolescenti (B) 20 - 25 mg/deň b. Adolescenti (F) 15 - 18 mg/deň c. Tehotné ženy 20 - 30 mg/deň d. Dospelí muži 12 - 16 mg/deň e. Ženy vo fertilnom veku 18 - 20 mg/deň R: c 24. Odporúčaný denný pomer vápnika je: a. Zdravý dospelý 800 mg/deň b. Cukor 350 - 500 mg/deň c. Dieťa 1 500 mg/deň d. Dospievajúci 1 800 - 2 000 mg/deň e. Tehotná a dojčiaca žena 350 - 500 mg/deň 25. O horčíku možno povedať: a. Vstupuje do štruktúry štítnej žľazy b. Normálna hladina v sére je medzi 1–2 meq/l c. Vstrebáva sa tenkým a hrubým črevom, väčšinou však v jejune d. Je to extracelulárny katión e. Telo obsahuje asi 40 g horčíka 26. Faktory podporujúce vstrebávanie vápnika sú okrem: a) príjmu vitamínu A a C b, kyslosti žalúdka c, vitamínu D d. vlákniny e. prítomnosti bielkovín. 27. Faktory, ktoré určujú zníženie absorpcie vápnika, sú až na jednu výnimku: a) strava bohatá na lipidy b) kyselina fytová v obilninách c) kyselina šťaveľová d) bielkoviny e) vláknina 5

c. Zelenina d. Obilné otruby e. Mrkva 133. Medzi výhody vegetariánskej stravy nepatria: a. bohaté na vlákninu b. obsahuje vodu (ovocie a zelenina) c. široká distribúcia bielkovín d. môže poskytovať lipidy e. hyperkalorický 134 Pokiaľ ide o vegetariánsku stravu, tvrdenie je nepravdivé: a. Vo vegánskej strave je nedostatok bielkovín b. Zaisťuje normálnu hmotnosť c. Predisponuje k poruchám stravovania u dospievajúcich d. Má nízky obsah vlákniny e. Vyvážená strava zaisťuje potrebu mikroživín ) 135. V stredomorskej strave sa nekonzumuje: a) červené mäso b. Celozrnný chlieb c. Olivový olej d. Červené víno e. Vlašské orechy 136. V Atkinsovej diéte: a) je povolená biela ryža b. Je povolená biela múka c. Vyžaduje doplnky s obsahom vitamínov d. Syry nie sú povolené e. Červené mäso nie je povolené 137. Pokiaľ ide o Dukanovu diétu, je nepravdivé: a. Je založené na: chudom mäse, ovsených otrubách + 20 min. fyzicky mierne b. Má 4 fázy c. Čaj, káva bez cukru sú povolené d. V útočnej fáze sú povolené jedlá všetkých kategórií e. Povolené sú veľmi malé dávky alkoholu R: d 25

d) E107 alebo žltá 2G má prírodný zdroj, konkrétne indický šafran, napríklad E110, žltá slnečnica, syntetický produkt, ktorý má ako zdroj syntetický uhoľný decht aj farbivo Azo 154. Úlohy vápnika sú okrem: a. koagulačná kaskáda b. transportér O2 v tele c. kofaktor extracelulárnych enzýmov d. substrát pre. mineralizácia chrupaviek a kostí e. Neuromuskulárny prenos 155. Fosfor nie je: a. je prítomný ako fosfát v biologických systémoch b. podieľa sa na fosforylácii molekúl c. má úlohu v acidobázickom metabolizme d. vstupuje do zloženia purínových a pyrimidínových báz napr. Má úlohu v syntéze kolagénu 156. Zdrojmi horčíka sú okrem: a) mäsa mäkkýšov b) zelenej zeleniny c) semien d. Fazule e. Mlieka 157. Dôsledky nedostatku jódu sú okrem: a) novorodenca: struma b. Plod: potrat, smrť plodu c. Dospelý: struma d. Dospelý: mentálny nedostatok e. Dieťa a dospievajúci: hypertyreóza 158. Železo: a. Hemínové železo predstavuje 75% obsahu potravy b. Absorpcia závisí od spôsobu prípravy potravy c. Absorpcia nezávisí od obohatenia potravy d. Vegetariáni nemajú stratu železa e. Absorpcia závisí od prítomnosti vitamínu AR: b 159. O strave športovca je nepravdivé: 29