Lora-ADGC - 20 ks

telesnou hmotnosťou

Informácie o výrobcovi

KSK-Pharma Vertriebs AG
Finkenstrasse 1
76327 Berghausen

Prihláška:
Ak lekár neurčí inak, zvyčajná dávka je:
Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov:
1 tableta Lora-ADGC jedenkrát denne (zodpovedá 10 mg loratadínu)
Deti od 6 do 12 rokov:
S telesnou hmotnosťou vyššou ako 30 kg:
1 tableta Lora-ADGC jedenkrát denne (zodpovedá 10 mg loratadínu)
S telesnou hmotnosťou 30 kg alebo menej:
Tableta v sile dávky 10 mg nie je vhodná pre deti s telesnou hmotnosťou nižšou ako 30 kg.

Účinnosť a bezpečnosť Lora-ADGC u detí mladších ako 2 roky neboli stanovené.

Pacienti so závažným poškodením pečene:
Počiatočná dávka 1 tableta Lora-ADGC (ekvivalentná 10 mg loratadínu) každý druhý deň sa odporúča pre dospelých a deti s telesnou hmotnosťou nad 30 kg.
U starších pacientov alebo u pacientov s renálnou insuficienciou nie je potrebná úprava dávky.

Tableta sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Zloženie:
Farmaceuticky účinnou látkou je loratadín.
Každá tableta obsahuje 10 mg loratadínu.
Ďalšie zložky sú:
Monohydrát laktózy, kukuričný škrob, stearát horečnatý, povidón K 25