Koncepcia kombinovaného relaxačného programu pre osem kurzových jednotiek. Qigong a dychová relaxácia

Seminárna práca 2015 25 strán

programu

Ukážka čítania

Obsah

1. Východiská a ciele
1.1 Všeobecné podmienky kurzu
1.2 Účel a odôvodnenie zvolenej metodiky

2 Obsah a štruktúra koncepcie kurzu
2.1 Časové plánovanie a organizácia/zdroje
2.2 Ciele vzdelávania v koncepcii kurzu
2.3 Štruktúra programu v rámci ôsmich kurzov
2.4 Informácie a cvičebné listy pre účastníkov
2.5 Didaktické a metodické zásady

3. Podrobná prezentácia 2. kurzu
3.1 Obsah a učebné ciele druhého kurzu
3.2 Úvod
3.3. Objem
3.4 Záver a vykúpenie

4. Záver a závery
4.1 Výhody koncepcie kurzu
4.2 Očakávané problémy s implementáciou v praxi
4.3 Záver

7. Príloha
7.1. Dodatok 1: Informačný list o Taiji Qigong a dýchacej relaxácii
7.2. Dodatok 2: „vlna“ dýchacieho napätia v texte
7.3. Dodatok 3: Text Qigong
7.4. Príloha 4: Cvičebný list s vybranými cvičeniami z Taiji Qigong

1. Východiská a ciele

1.1 Všeobecné podmienky kurzu

Pozadím koncepcie kurzu pre osvojenie si štruktúrovaného relaxačného procesu je doplnenie kurzu „Bodymed“ zameraného na redukciu hmotnosti. V rámci koncepcie kurzu pod lekárskym dohľadom sa koná 12 školení o zmenách stravovania. Popri školiacich kurzoch a prednáškach bude prebiehať kurz severskej chôdze a koncept bude teraz zavŕšený relaxačným tréningom. Poplatky za kurz vo výške 125,00 EUR hradia zdravotné poisťovne čiastočne. Nie je stanovená žiadna veková hranica, účastníci sú vo veku od 24 do 62 rokov. Cieľovú skupinu tvoria účastníci kurzu chudnutia, sú to ľudia s nadváhou, diabetici, ľudia s vysokým krvným tlakom a ľudia s poruchami metabolizmu lipidov. Počet účastníkov je obmedzený na maximálne 12 účastníkov. Predchádzajúce skúsenosti nie sú potrebné, pretože ide o kurz pre začiatočníkov. Koncept je určený pre uzavretú skupinu.

Koncept kurzu je navrhnutý ako „zmiešaný program“ ôsmich kurzových jednotiek a kombinuje relaxačné metódy Taiji Qigong a dýchaciu relaxáciu.

1.2 Účel a odôvodnenie zvolenej metodiky

Cieľom je priblížiť účastníkom dve relaxačné metódy, aby namiesto neštruktúrovaného relaxu - ako napríklad sledovanie televízie, počúvanie hudby, športovanie, hranie počítača - mohli využívať aj štruktúrované, vedomé relaxačné techniky.

Celostný prístup k dlhodobej zmene stravovania, cvičenia a duševnej úľavy má ešte viac zatraktívniť program „Bodymed“ a prilákať nových účastníkov. Koncept „Bodymed“ sa tak môže odlišovať od iných programov, ako je Weight Watchers®.

Cieľom relaxačného konceptu je umožniť cieľovej skupine lepšie vnímať svoje telo. Qigong je pohybový systém, ktorý harmonicky spája telo a myseľ. Qi znamená životnú energiu, ktorá prúdi v tele v kanáloch, takzvaných meridiánoch. Tam, kde je blokovaný tok Qi, je človek nepohyblivý, možno tiež pomalý - a to tiež znižuje spotrebu kalórií. Okrem toho vás môže narušený tok Qi ochorieť (Mertens, Oberlack, 2004, s. 8 a nasl.). Všetky cvičenia Qigong sú v podstate vhodné pre každého. Výnimkou sú ľudia, ktorí majú dlhotrvajúcu chorobu, ľudia s obehovými problémami, bolesťami, astmou a tehotné ženy v záverečnej fáze tehotenstva. Qigong podporuje mobilitu, zlepšuje koncentráciu a ovplyvňuje náladu a emócie. Qigong preventívne a upokojujúco pôsobí na rôzne choroby, ako je reumatizmus, vysoký krvný tlak, choroby srdca, poruchy trávenia a problémy s chrbticou (Pieter, 2014, s. 103f).

Dýchacia relaxácia, či už na začiatku alebo na konci cvičení Qigong, by mala účastníkom pomôcť rozvinúť pocit pokoja a sily, ako aj lepšie povedomie o tele, a tým dopĺňa cvičenia Qigong, pretože v rámci Qigongu sa odporúča vnútorná príprava (Pieter, 2014, s. 104). Výhodou dychovej relaxácie je, že účastníci sa ľahko učia a ľahko sa vykonávajú. Účastníci tiež nepotrebujú žiadne predchádzajúce skúsenosti.

Dôležitú úlohu v Qigongu hrá aj dýchanie, takže cvičenia na uvoľnenie dychu sú ideálnym doplnkom. Účastníci by mali tiež preniesť cvičenia z relaxačného tréningu do svojho každodenného života.

2 Obsah a štruktúra koncepcie kurzu

2.1 Časové plánovanie a organizácia/zdroje

Kurz by mal byť rozdelený do 8 kurzov po 60 minút a mal by sa konať raz týždenne. Každý kurz je rozdelený na úvodnú fázu, hlavnú časť a záverečnú časť. Tabuľka 1 ukazuje časovú štruktúru kurzovej jednotky ako príklad:

Obrázok nie je súčasťou tohto výňatku

Tabuľka 1: Reprezentácia príkladnej jednotky kurzu, zmiešaný program, 60 min. O organizácii a zdrojoch

S cieľom prehĺbiť relaxáciu sú jednotlivé dychové cvičenia sprevádzané hudbou alebo zvukmi (napríklad zvuky vĺn). Cvičenia Qigong sú tiež čiastočne sprevádzané hudbou, aby sa našiel spoločný rytmus. Pokyny trénera by však mali byť vždy ľahko pochopiteľné.

2.2 Ciele vzdelávania v koncepcii kurzu

Cieľom učenia sa konceptu relaxácie pozostávajúceho z qigongu a dychovej relaxácie je podpora zdravia a vnímacích schopností účastníkov pre ich vlastné telo. Sebavnímanie tela podporuje aj nasmerovanie dychu (Greten, 2004, s. 24). Účastníci by mali byť schopní používať relaxačné techniky, ktoré sa naučili v stresových situáciách a fázach, aby si oddýchli a prišli na odpočinok. Ďalej, ako už bolo opísané v kapitole 1.2, by relaxačný koncept mal mať priaznivý vplyv na redukciu hmotnosti v kontexte kurzu „Bodymed“ (napr. Proti chute počas stresu) a predchádzať civilizačným chorobám. Účastníci by mali spoznať 18 cvičení/figúr Taiji Qigong.

2.3 Štruktúra programu v rámci ôsmich kurzov

Zvláštnosti prvej hodiny: obsah a cieľ výučby Prvá hodina slúži ako úvod. V prvej lekcii sa koná úvodné kolo na podporu dôveryhodnej atmosféry. Tréner a účastníci sa navzájom predstavia. Lektor sa pýta na motiváciu, predchádzajúce skúsenosti s relaxačnými procedúrami a očakávania účastníkov.

Nasledujú informácie o metóde a pôvode procesu, ktoré nie sú príliš dlhé. Ďalej niekoľko stručných informácií o základnom princípe postupu (napr. Základné držanie tela, dýchanie v Qigongu, poloha nôh, poloha lakťov, vyrovnanie koncentrácie). Okrem toho sú objasnené organizačné problémy, ako napríklad oblečenie, domáca prax a spoločný začiatok a koniec kurzu. Okrem toho je vysvetlená štruktúra študijného programu. Diskutuje sa tiež o ťažkostiach účastníkov, napríklad keď je cvičenie alebo príliš dlhé státie príliš namáhavé, hlasné zvuky čriev, zaspávanie alebo vnútorné vzrušenie. Potom inštruktor predvedie a uskutoční krátke cvičenie na uvoľnenie dychu a potom základné postavenie a dve základné cvičenia z Qigongu. Na konci je výmena a spätná väzba s účastníkmi, ktorá je však dobrovoľná a má uvoľnenú atmosféru. Účastníkom môže byť poskytnutá „domáca úloha“ (Pieter, 2014, s. 70 a nasl.).

Učebným cieľom prvej hodiny je oboznámiť sa s relaxačnými postupmi a oboznámiť sa s cvičeniami a navzájom sa spoznávať. V rámci „domácich úloh“ môžu účastníci napríklad premýšľať o tom, ako, kde a kedy by mohli relaxačnú techniku ​​použiť vo svojom každodennom živote.

Obsah a učebné ciele 2. - 8. kurzu

Obrázok nie je súčasťou tohto výňatku

Tabuľka 2: Obsah a učebné ciele 2. - 8. ročníka Kurz, zmiešaný program

2.4 Informácie a cvičebné listy pre účastníkov

Na druhej hodine dostanú účastníci informačný hárok s informáciami o pozadí týchto dvoch metód a oblasti použitia, ako aj ďalšie užitočné základné informácie, napr. O vykonaní cvičení (príloha 1). Na konci posledného kurzu dostanú účastníci tiež cvičebné listy s pokynmi k vybraným cvičeniam z Taiji Qigong, aby ich mohli doma opakovať (príloha 4).

2.5 Didaktické a metodické zásady

Postoj účastníkov k procesu relaxácie závisí hlavne od toho, ako tréner metodiku naučí a či je úspešná. Inštruktor kurzu by mal „žiť“ relaxáciou a vyžarovať z nej pokoj a vyrovnanosť (napr. Pohybmi, rýchlosťou rozprávania, výškou hlasu). Týmto spôsobom môže presvedčiť účastníkov relaxačnej metódy a jeho charizma má na účastníkov pozitívny vplyv. Je tiež potrebné dodržiavať nasledujúce skutočnosti:

(Pieter, 2014, s. 33, s. 129f).

3. Podrobná prezentácia 2. kurzu

3.1 Obsah a učebné ciele druhého kurzu

Obrázok nie je súčasťou tohto výňatku

Tabuľka 3: Obsah a učebné ciele 2. kurzu

3.2 Úvod

Na začiatku hodiny vedúci kurzu pozdraví a víta účastníkov. Inštruktor sa potom účastníkov opýta, ako sa cítia a čo zažili po absolvovaní prvého kurzu:

"Ako sa dnes máš?"

„Ako si prežíval čas po našom prvom kurze?“

Rozmýšľali ste, kedy a kde by ste si mohli oddýchnuť? Aké podmienky musíte pre to vytvoriť? “(Domáca úloha 1. kurzu)

Potom vedúci vysvetlí učebný cieľ tohto kurzu - rozvinúť cit pre cvičenia, osvojiť si základné cviky, regulovať dych - a v krátkosti postupnosť druhého bloku: Cvičenie na uvoľnenie dychu v ľahu, štyri cviky z Taiji Qigong, sledovanie, potom Spätná väzba alebo výmena.

3.3. Objem

Hlavná časť pozostáva z vykonania relaxačných cvičení, počnúc dychovou relaxáciou, aby účastníci dospeli k uvoľneniu a rozvíjali pocit pokoja a sily. Dýchacie cvičenie sa vykonáva v uvoľnenej polohe na chrbte. Text „Vlna“, ktorý sa v tomto kurze používa na uvoľnenie dychu, sa dopĺňa v prílohe 2. Inštruktor hovorí upokojujúcimi slovami, aby pomohol účastníkom naladiť sa na relaxáciu. Dáva tiež pokyny, ako si správne ľahnúť (ruky natiahnuté; vedľa tela, pohodlné držanie tela, nekrížené nohy atď.). Dýchaciu relaxáciu tematicky sprevádzajú zvuky jemných vĺn. Potom dôjde k výberu.

Potom tréner predstaví cvičenia Qigong. Najskôr sa zaujme a vysvetlí základné držanie tela v stoji. Tréner potom najskôr predvedie každé cvičenie, vysvetlí ho a potom nechá skupinu cvičiť. Potom sa cvičenie opakuje zakaždým 5-6 krát. Nasleduje ukážka nasledujúceho cvičenia atď. Celkovo sa na 2. vyučovacej jednotke naučia a uskutočnia 4 základné cvičenia: