Kofeín, rovnako nebezpečný ako cigarety alebo alkohol?

nebezpečný

Dr. Jack James, vedúci katedry psychológie na univerzite v Reykjavíku, tvrdí, že daný stimul spôsobuje predčasné úmrtia a že je podceňovaná „jeho sila zabíjať“. Špecialista sa navyše obával, že sa látka pridáva do energetizujúcich prostriedkov, alkoholických nápojov, koláčov, jogurtov a dokonca aj do liekov (na prechladnutie). Výsledkom je, že odborníci tvrdia, že ľudia konzumujú viac kofeínu, ako si uvedomujú, čo by mohlo ohroziť naše zdravie.

Dr. James sa konkrétne domnieva, že keďže riziko vystavenia kofeínu je také vysoké, látka by mala byť regulovaná rovnakým spôsobom ako cigarety alebo alkohol. Uvádzanie látky na trh maloletým by malo byť zakázané a na zdôraznenie rizík, ktorým sú spotrebitelia vystavení, by mali výrobcovia označiť obsah kofeínu na etiketách výrobkov, hovorí Dr. James.

Odborník sa rovnako domnieva, že táto látka môže mať vplyv na správanie maloletých, pretože má sedatívny účinok podobný alkoholu, čo povzbudzuje ľudí k ešte väčšej konzumácii kofeínu.

Existujú tiež dôkazy, že maloletí, ktorí užívajú kofeín, sú v pokušení brať drogy, fajčiť a piť alkohol viac ako iné deti.

Na svete neexistuje denné odporúčané množstvo kofeínu, pretože tolerancia ľudí voči tejto látke závisí od mnohých faktorov vrátane veku a hmotnosti. Štúdia zadaná kanadskou vládou však naznačuje, že dospelí by nemali konzumovať viac ako 400 mg kofeínu denne, s výnimkou tehotných žien, ktorých limit by bol 200 mg. Naopak maximálna hranica konzumácie kofeínu u detí nemôže prekročiť 75mg.