Každodenná transformácia

Ženy z malého podnikania v Uzbekistane

Po desiatich rokoch sociálnej transformácie v bývalom Sovietskom zväze zostáva dočasnosť normálna. Platí to najmä o množstve hospodárskych činností, ktorým sa ženy venujú na zabezpečenie obživy. Na základe intenzívneho terénneho výskumu v mestskom Uzbekistane sa analyzujú zložité mechanizmy, ktoré využívajú ženy z malých firiem podnikania, formovať ich rodinný život a sociálne prostredie. Citlivé a podrobné zobrazenie každodenného života týchto žien otvára hlbšie pochopenie post-sovietskeho transformačného procesu ako celku, ktorý si môže nárokovať platnosť ďaleko za Uzbekistanom.

prepis

Recenzie

„Irina Jurková [prispieva] významným spôsobom k stredoázijskej etnológii: poznatky, ktoré poskytuje, svedčia predovšetkým o individuálnej flexibilite a dynamike sociálnej organizácie z pohľadu obdivuhodných„ manažérov sociálnej spoločnosti ““. “
Philipp Schröder, Anthropos, 1 (2006)