Súvisiace odkazy:

Výsledkom bolo predloženie charty dobrovoľných záväzkov týkajúcich sa obrazu tela a anorexie. Toto podpísali 9. apríla 2008 zástupcovia francúzskych spoločností a združení v módnom a reklamnom priemysle.

zákon

Okrem charty sa plánujú aj právne kroky. 15. apríla 2008 francúzske národné zhromaždenie prerokovalo a schválilo návrh zákona, ktorý ustanovuje trestnoprávne následky pre glosovanie anorexie. Návrh predpokladá, že podpora alebo podnecovanie k anorexii by sa malo rovnať podnecovaniu k samovražde: má byť potrestaný trestom odňatia slobody na dva roky a pokutou 30 000,00. Mali by to byť 3 roky a 45 000 v prípade, že podnecovaná osoba zomrie na následky anorexie. Prísne pokuty by mali byť vystavené aj na reklamy odporúčajúce výrobky alebo spôsoby nadmerného a zdraviu škodlivého chudnutia. Návrh zákona sa okrem iného zameriava aj na takzvané webové stránky „pro-ana“ (pro anorexia nervosa). Predstavujú platformy pre glorifikáciu anorexie a obsahujú informácie o technikách a postupoch na dosiahnutie a udržanie anorexie v tajnosti. Francúzske právo je prvé v tejto oblasti. Podobné diskusie sa už vedú v Španielsku a Taliansku.

Návrh zákona prijatého Národným zhromaždením je k dispozícii na: