Pozostalostné dôchodky a dávky pri úmrtí

Ovplyvňuje vás brexit?

Pravidlá a podmienky uvedené na tejto stránke naďalej platia vo Veľkej Británii a pre britských občanov v EÚ.

dôchodky

Ak ste získali práva na sociálne zabezpečenie (napríklad právo na zdravotnú starostlivosť, dávky v nezamestnanosti a dôchodok) pred 31. decembrom 2020, v britskej dohode o vystúpení sú stanovené všeobecné pravidlá ochrany týchto práv. Získajte viac informácií o svojich právach.

Ak máte problémy s právami, obráťte sa na naše služby podpory.

Ak osoba zomrie, môžu mať nárok na blízki príbuzní pozostalostný dôchodok. Dávky a potenciálni príjemcovia sa v jednotlivých krajinách líšia. Tu uvádzame niektoré z najbežnejších výhod, o ktoré môžete požiadať, ak ste blízkym príbuzným zosnulého.

Pozostalostné dôchodky

Pozostalostný dôchodok je mesačný príspevok zodpovedajúci percentu dôchodku, ktorý zosnulá osoba poberala/by poberala. Z tohto dôchodku majú prospech najbližší príbuzní. Poskytuje ju rovnaký orgán kto priznal/by priznal dôchodok zosnulej osobe. Suma, ktorá sa má vyplatiť, sa počíta rovnakým spôsobom ako starobný dôchodok.

Žiadosť o pozostalostný dôchodok je potrebné podať v dôchodkovom fonde z krajiny, kde zosnulý príbuzný naposledy žil alebo pracoval. Národné orgány vykonajú analýzu vašej žiadosti a predložia ju zodpovednej krajine EÚ.

Ak nespĺňate národné požiadavky na získanie pozostalostného dôchodku, môžete mať nárok na a vdovský/vdovecký príspevok.

Pozostalostné dôchodky neexistujú vo všetkých krajinách EÚ.

Pomoc pri smrti

Dávka v prípade úmrtia je jednorazová dávka v prípade úmrtia.

Nie všetky krajiny EÚ platia tento druh pomoci.

Pred podaním žiadosti musíte skontrolovať:

  • v systéme sociálneho zabezpečenia, ktorého krajina bola zosnulá príbuzná poistená
  • ak daná krajina poskytuje podporu pri úmrtí
  • aké podmienky platia v tejto krajine pre vyplácanie dávok pri úmrtí
  • ak sú príslušné podmienky splnené.

Kde sa podáva žiadosť?

vôbec musieť podať žiadosť orgánu sociálneho zabezpečenia, ku ktorému bol zosnulý príbuzný pridružený, v krajine kde naposledy žil. Vnútroštátne orgány vykonajú analýzu vašej žiadosti a pošlú ju zodpovednej krajine EÚ.

Ktorá krajina zaplatí?

Ak zosnulý príbuzný poberal dôchodok od niekoľkých krajinách EÚ, Krajina, ktorá by mala vyplácať dávku v prípade úmrtia a/alebo pozostalostný dôchodok, je:

  • alebo krajina, kde zosnulý príbuzný naposledy žil, za predpokladu, že tam poberal dôchodok
  • alebo krajina, v ktorej najviac prispieval do fondu sociálneho zabezpečenia.

V obidvoch prípadoch sa žiadosť podáva v dome sociálneho zabezpečenia, ku ktorému bol zosnulý pridružený, v krajine, kde žil.

Príklad

Ako zistiť, ktorá krajina vyplatí príspevok na smrť

Els a Jan, holandskí štátni príslušníci, sa po odchode do dôchodku presťahovali do Talianska. Po Janovej smrti dostal Els pokyn požiadať o pomoc pri úmrtí v Holandsku, nevedel však, kde podať žiadosť.

Na adresu európskeho poradcu pre zamestnanie sa dozvedela, že musí podať žiadosť v zdravotnej poisťovni, v ktorej bol Jan združený v Taliansku. Talianske orgány následne predložili žiadosť svojim holandským kolegom.

Tieto pravidlá platia bez ohľadu na to, či ide o zosnulého príbuzného bez ohľadu na to, či bol alebo nebol na dôchodku. Pokiaľ ste prispievali do fondu sociálneho zabezpečenia, máte nárok na pozostalostný príspevok.

Podmienky na získanie príspevku pri úmrtí alebo pozostalostného dôchodku sa líši v závislosti od krajiny EÚ.

Skontrolujte, aké pravidlá platia v krajine, kde bol váš zosnulý príbuzný poistený: