Depression eBook (2017) 978-3-8379-2705-4 - Ročník (2017) - Vydanie Nomos eLibrary

Cieľom tejto knihy je pomôcť porozumieť ľuďom trpiacim depresiou a poskytnúť im terapeutickú podporu. Joachim Küchenhoff predstavuje prelomové psychoanalyticky zamerané koncepty depresie od jej počiatkov až po súčasnosť s cieľom následne vyvinúť inovatívnu typológiu depresívnych porúch: Na základe tézy, že depresívna skúsenosť je spojená so strachom zo straty vzťahu, sú stanovené podmienky depresie a skúma konkrétne obavy depresívnych pacientov s cieľom rozlíšiť základný strach z odlúčenia podľa jeho psychodynamických príčin. Týmto spôsobom možno rozlíšiť rôzne konštelácie, na ktoré sa dá orientovať psychodynamická, ale aj krížová liečba depresie.

depression

Terapeutické koncepty a liečebné odporúčania sú ilustrované pomocou praktických prípadových štúdií. Na záver je predstavená dlhodobá psychoanalytická terapia s pacientom s depresiou.

Zhrnutie

Cieľom tejto knihy je pomôcť porozumieť ľuďom trpiacim depresiou a poskytnúť im terapeutickú podporu. Joachim Küchenhoff predstavuje prelomové psychoanalyticky zamerané koncepty depresie od jej počiatkov až po súčasnosť s cieľom následne vyvinúť inovatívnu typológiu depresívnych porúch: Na základe tézy, že depresívna skúsenosť je spojená so strachom zo straty vzťahu, sú stanovené podmienky depresie a skúma konkrétne obavy depresívnych pacientov s cieľom rozlíšiť základný strach z odlúčenia podľa jeho psychodynamických príčin. Týmto spôsobom je možné rozlíšiť rôzne konštelácie, na ktoré sa dá orientovať psychodynamická, ale aj krížová liečba depresie.

Terapeutické koncepty a liečebné odporúčania sú ilustrované pomocou praktických prípadových štúdií. Na záver je predstavená dlhodobá psychoanalytická terapia s pacientom s depresiou.

Zhrnutie

Cieľom tejto knihy je pomôcť porozumieť ľuďom trpiacim depresiou a poskytnúť im terapeutickú podporu. Joachim Küchenhoff predstavuje prelomové psychoanalyticky zamerané koncepty depresie od jej počiatkov až po súčasnosť s cieľom následne vyvinúť inovatívnu typológiu depresívnych porúch: Na základe tézy, že depresívna skúsenosť je spojená so strachom zo straty vzťahu, sú stanovené podmienky depresie a skúma konkrétne obavy depresívnych pacientov s cieľom rozlíšiť základný strach z odlúčenia podľa jeho psychodynamických príčin. Týmto spôsobom je možné rozlíšiť rôzne konštelácie, na ktoré sa dá orientovať psychodynamická, ale aj krížová liečba depresie.

Terapeutické koncepty a liečebné odporúčania sú ilustrované pomocou praktických prípadových štúdií. Na záver je predstavená dlhodobá psychoanalytická terapia s pacientom s depresiou.