Čo môžem urobiť pre dobrý výživový stav?

Ak máte diagnostikovanú rakovinu, váš lekár bude pravdepodobne tiež chcieť včas skontrolovať váš stav výživy. Aj napriek tomu by ste si mali sami sledovať telesnú hmotnosť a predovšetkým dbať na to, aby ste svoju váhu udržali stabilnú alebo v prípade potreby ju dokonca pribrali. Ak máte problémy s výživou, mali by ste okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Cennou pomôckou je aj kvalifikované výživové poradenstvo, ktorého náklady sú často hradené aj zo zdravotného poistenia. Odborníci na výživu však musia mať štátom uznanú kvalifikáciu, aby pokryli náklady. Týka sa to okrem iného:

stav

  • Vyštudovaný odborník na výživu
  • Kvalifikovaný ekotrofológ
  • Dietológovia
  • Lekári s platným školením v odbore nutričná medicína

Možnosti nutričnej terapie

Nutričná terapia zahŕňa vhodné opatrenia na zlepšenie vášho výživového stavu. Samotná strava však nemôže ovplyvniť rast nádoru. Optimálny prísun výživných látok vo všeobecnosti podporuje imunitný systém, ako aj fyzický a psychický stav. Zároveň sa môže zlepšiť tolerancia terapie a kvalita života. Výživové opatrenia na seba nadväzujú postupne, ale je možné ich navzájom kombinovať:

Úroveň I: Vyvážená, vysokoenergetická zmiešaná strava

Počas rakoviny by malo byť telu podľa potreby dodané výživné látky. Ideálna je na to vyvážená zmiešaná strava. Ak máte problémy s prijímaním dostatočného množstva, dbajte na to, aby ste namiesto chudých variantov jedli obzvlášť vysokoenergetické, napríklad plné tuky. V prípade potreby je možné jedlá aj špeciálne obohatiť.

Fáza II: pitie potravín

Ak už nie je možná strava založená na potrebách s normálnou stravou, môžu sa deficity vyrovnať pitím lekárskej stravy. Obsahujú veľa kalórií a živín v malom množstve a zvyčajne sa konzumujú popri bežnej strave.

Fáza III: kŕmenie sondou

Keď už nie je možný normálny príjem potravy ústami - napr. B. z dôvodu rakoviny v tejto oblasti alebo z dôvodu vedľajších účinkov terapie - jedlo je možné do sondy naviesť do zažívacieho traktu. Existujú špeciálne kŕmenia do rúrok, ktorých zloženie je optimálne prispôsobené zvýšeným energetickým a výživovým požiadavkám rakoviny. Výživa pomocou tuby zaisťuje spoľahlivé zásobovanie nekomplikovaným spôsobom a môže zvýšiť pohodu.

Majú špeciálne onkologické diéty zmysel?

Vyvážená a zdravá strava hrá dôležitú úlohu v prevencii niektorých druhov rakoviny. Lekárske spoločnosti zhrnuli do 10-bodového zoznamu to, čo sa považuje za vyvážené a zdravé.

Na druhej strane vyvážená strava prispôsobená vašim potrebám môže podporiť liečbu rakoviny. Do akej miery to platí aj pre takzvané rakovinové diéty, pri ktorých sa niektoré potraviny zvyčajne odporúčajú a iné zakazujú, je kontroverzné. Údaje zo štúdií o ich účinnosti väčšinou neexistujú alebo si navzájom odporujú. Existuje tiež riziko, že jednostranné diéty môžu viesť k ďalším výživovým deficitom. Odborníci na výživu a lekárske spoločnosti preto neodporúčajú rakovinové diéty.

Prečo je pri rakovine taká dôležitá výživa?

Pretože pri rakovine môžu často vzniknúť problémy s výživou, výživa založená na potrebách a kompenzácia akýchkoľvek nedostatkov v rámci nutričnej terapie sú cennou podporou pre úspešnú celkovú liečbu.

Prečo často chudnete s rakovinou?

Mnoho pacientov s rakovinou je ťažké jesť dostatočnú a vyváženú stravu. Príčiny chudnutia pri rakovine sú rôzne a súvisia so samotným ochorením, ako aj s terapiou.